Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024

Sample Category Title

CHƯƠNG TRÌNH

KẾ HOẠCH

Kế hoạch số 40/KH-UBH ngày 01/4/2024 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại...

40KH phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 11 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029_0001

Kế hoạch số 39/KH-UBH ngày 12/3/2024 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận về việc tổ chức Hành trình xây dựng Nông thôn...

39KH tổ chức hành trình xây dựng Nông thôn mới trong Tháng Thanh niên tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ_0001

KẾ HOẠCH V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2023, triển khai phương hướng chương...

Nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động công tác Hội và phong trào niên năm 2023; đồng thời định hướng các nội dung trọng...

THÔNG BÁO

Thông báo số 132 Ngày 14 tháng 3 năm 2024 Thông báo Về việc huy động lực lượng hội viên, thanh niên tham gia...

Kính gửi các cơ sở Hội Thông báo Về việc huy động lực lượng hội viên, thanh niên tham gia chương trình đồng diễn...

Thông báo số 130/TB-UBH ngày 12/3/2024 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 11 về việc huy động lực lượng tham dự Hội...

130TB huy động lực lượng tham dự Hội nghị tập huấn Kiến thức, nghiệp vụ công tác tư vấn, giới thiệu việc làm dành...

QUYẾT ĐỊNH

LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO

THƯ MỜI, THƯ TRIỆU TẬP